Lois Vilariño

Bilbao 1965

Després de passar tota la infantesa a Bilbao, l’any 1981 em trasllado a Melide (la Corunya), un poble enmig del Camí de Sant Jaume. És aquí on m’inicio, al final dels anys vuitanta, en el món de la joieria, en un petit taller artesanal.

L’any 1992 vaig a viure a Barcelona i començo a treballar a l’empresa Joiells, on he estat dissenyador des del 2001 fins al 2011. Entre els anys 1994 i 1998 curso estudis de Joieria a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona (Escola Industrial).

Des del 2000 compagino la feina a Joiells amb un estudi propi dedicat a la joia d’autor, iniciant una estreta col·laboració amb la galeria Noroeste de Santiago de Compostel·la.

És l’any 2011 quan començo a forjar aquest projecte anomenat DOA, que finalment veu la llum a l’octubre del 2012.
Lois Vilariño

EXPOSICIONS

1990
Museo da Terra de Melide, Melide (la Corunya).

1995
«Enjoia't». Galeria Contrast, Barcelona.
«Mostra de joieria». Escola Industrial, Barcelona.

1996
Barnajoia, Barcelona.

1997
«Joies d'autor». Xufré, Badalona. Barnajoia, Barcelona.

1998
«Stripart». Centre Cívic Guinardó, Barcelona.;Barnajoia, Barcelona.
«Mostra de xoiería». Mestre Mateo, Santiago de Compostel·la.

1999
Col·lectiu Meltingpot. Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Barcelona.

2001
«Encadena't».Primavera del Disseny, Barcelona.
«Nomes propios». Galería Noroeste, Santiago de Compostel·la.2003
«Anacos. Fotografías de Manuel Sendón». Galería C5,Santiago de Compostel·la.
«Anella't». Any del Disseny, Barcelona.

2007
«Escola Industrial. 90 anys-90 obres». Diputació de Barcelona.

2008
Joiells, Puigcerdà (Girona).

2008-2010
«Galicia 25. Unha cultura para o novo século». Exposición itinerante del Consello da Cultura de Galicia: Caixanova, Vigo (2008) /Caixanova, Pontevedra (2009) / Centro Cultural Herrerías, O Ferrol (2009) /Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostel·la (2009) / Caixanova, Ourense (2009) / Deputación de Lugo, Lugo (2009) / Pazo de Exposicións e Congresos, la Corunya(2010).